Υπεύθυνος Ακαδημίας:   Λάσκαρης Παράσχος

Προπονητής αντρικού:   Μαστέλος Παναγιώτης - Καρέτος Δούκας

Προπονητής εφηβικού:   Μαστέλος Παναγιώτης - Καρέτος Δούκας

Προπονητής παιδικού:  Μαστέλος Παναγιώτης – Χαραλαμπής Ξενοφώντας

Προπονητής προπαιδικού:  Λάσκαρης Δημήτρης – Χαραλαμπής Ξενοφώντας

Προπονητής junior:  Λάσκαρης Παράσχος - Λάσκαρης Δημήτρης
Προπονητής projunior:  Λάσκαρης Παράσχος - Λάσκαρης Δημήτρης

Προπονητές τερματοφυλάκων:  Κάκκαρος Ραφαήλ – Λάσκαρης Παράσχος

Γήπεδα προπόνησης:

Ειδικότητες προπονητών: